შენი უსაფრთხოება

პირველადი დახმარების ყუთები

პირველადი დახმარების ყუთები

პირველადი დახმარების ყუთი

კომპანია “შენი უსაფრთხოება“ გთავაზობთ პირველადი დახმარების ყუთებს, დაკომპლექტებულს განსაზღვრულად კონკრეტული სეგმენტისთვის. კომპანია ასევე იძლევა საშუალებას ყუთები დაკომპლექტდეს მომხმარებლის მოთხოვნის თუ სამუშაო სპეციფიკის გათვალისწინებით.

კომპლექტაცია წარმოდგენილია საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით.