შენი უსაფრთხოება

კომპანია "შენი უსაფრთხოება"

კომპანია Your Safety დაარსდა 2017 წლის 2 მაისს. კომპანია ახორციელებს სხვადახვა სეგმენტისთვის განსაზღვრულ და დაკომპლექტებულ უსაფრთხოების/პირველი დახმარების ყუთების იმპორტს.

კომპანიის მიზანია დანერგოს საზოგადოებაში უსაფრთხოებისა და გამართული პირველი დახმარების სისტემა. 

ჩვენ უზრუნველვყოფთ,ნებისმიერი კომპანიისა თუ ინდივიდუალური მომხმარებლის მოთხოვნის გათვალისწინებით დაკომპლექტებული ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი პირველი დახმარების ყუთების გავრცელებასა და რეალიზებას ჩვენს ქვეყანაში.

კომპანიას გააჩნია პტოდუქციის ფართო ასორტი ნებისმიერი ტიპის მომხმარებლისათვის. (მოთხოვნის შესაბამისად დაკომპლექტებული) მაგ: სასწავლო დაწესებულებები, კომპანიები და კორპორაციები, ავტომობილები, ველოსიპედები, ფაბრიკა ქარხნები, სახელმწიფო დაწესებულებები. 

ფოტო გალერეა

იხილეთ ჩვენი ნამუშევრები